ProjektyZŠ a MŠ - ŠABLONY

Zveřejněno: 22.5.2023


Naše škola se v roce 2022 zapojila do projektu:


Šablony CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000936 z OP JAK.


Projekt je určen pro MŠ, ZŠ a ŠD.


 bude po dobu 26 měsíců zřízena funkce školního asistenta MŠ.


Zároveň pracovníci absolvují  2 školení zaměřené na vzdělávání v MŠ.


 je určen opět po dobu 21 měsíců zřízena funkce školního asistenta ZŠ.


Zároveň pracovníci absolvují  1 školení zaměřené na vzdělávání v ZŠ.


V ŠD bude probíhat pro 3 děti ohrožené školním neúspěchem Inovativní vzdělávání.


Zároveň pracovníci absolvují  3 školení zaměřené na vzdělávání v ŠD.
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Zveřejněno: 11.4.2022


 DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 
Mimoškolní aktivity


Mimoškolní aktivity

Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu:


Mimoškolní aktivity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000936.


Projekt je určen pro MŠ i ZŠ.


 bude po dobu dvou školních let zřízena funkce chůvy, která pomáhá pedagogům s dětmi mladšími než tři roky.


Zároveň pedagogové absolvují školení zaměřené na osobnostně sociální rozvoj.


 je určen opět po dobu dvou školních let k doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a k zřízení klubu zábavné logiky a deskových her.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Ovoce a zelenina do škol


Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s finanční podporou EU.


Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvášení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.


Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd....


Zobrazit celé  Dotace pro MŠ Malonty – sub-projekt „ŠKOLKA NA HRANICI“


Dotace pro MŠ Malonty – sub-projekt „ŠKOLKA NA HRANICI“

Základní a MŠ Malonty získala prostředky z Finančních mechanismů EHP a Norska pro sub-projekt „Školka na hranici“ ve výši 1,52 milionu Kč.


Z této částky činí podíl kraje 193809,- Kč, a podíl obce 228011,- Kč.


V tomto sub-projektu byla řešena modernizace budovy mateřské školky včetně části vybavení tříd a zařízení školkové zahrady. Konkrétně byla provedena...


Zobrazit celé  Školní virtuální naučná stezka


Školní virtuální naučná stezka

Naše škola byla zapojena do projektu „Školní virtuální naučná stezka“ v rámci projektu Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska. Projekt probíhal od září 2010 a skončil v červnu 2012 slavnostní Závěrečnou konferencí 27.6. v Nových Hradech. Kromě nás byly zapojeny do projektu i další školy (ZŠ a MŠ České Velenice, ZŠ Benešov nad Černou, ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady)...


Zobrazit celé  EU peníze školám


EU peníze školám

Naše škola požádala o peníze z evropských fondů v rámci eurodotace „EU peníze základním školám“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Vytvářené digitální učební materiály budou využity díky nově pořízeným výukovým technologiím.

Naše škola v rámci projektu EU Peníze do škol – Škola pro život, CZ.1.07/1.4.00/21.3608 zpracovávala tyto DUM.Učíme se číst a jazyky


Naše škola se zapojila v roce 2015 do projektu v rámci výzvy OPVK č. 56. Cílem totoho projektu bylo uskutečnit čtenářské dílny ve čtyřech ročnících ZŠ jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a řtenářské gramotnosti. Zakoupili jsme více než 400 nových titulů do školní knihovny. Součástí tohoto grantu byl i zahraniční jazykový kurz dvou učitelek anglického jazyka. Paní učitelky 10 pracovních dní navštěvovaly intenzivní kurz výuky AJ na Maltě.


Zobrazit celé  Pracujeme rukama


Další projekt, který jsme realizovali v roce 2015 v rámci výzvy OPVK č. 57, byl zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ. Cílem bylo zapojit minimálně 15 žáků, kteří v rámci výuky pracovních činností pod dohledem kvalifikovaného učitele vytvářeli výrobky – konkrétně krabičky – organizéry. K této výuce jsme zakoupili velké množství ručního nářadí, ale i strojů a nástrojů do školní dílny. Součástí projektu byl i rozvoj dovedností a zkušeností učitele ZŠ zaměřený na zlepšování technických dovedností žáků. Pan učitel se zúčastnil celodenního školení.


Zobrazit celé  Nenech to být


Nenech to být

Naše škola byla zaregistrována do systému Nenech to být 
(ten bojuje proti šikaně a vylučování dítěte z kolektivu).
Zde mohou děti i rodiče anonymně sdělit, zda je nějakému dítěti ubližováno.