Základní školaOLYMPIJSKÝ BĚH

Zveřejněno: 8.10.2020


Školní olympijský běh
Dne 16.9.2020 byl skrze Rádio Junior v rámci internetového vysílání odstartován v 10 hodin společný T-Mobile Olympijský běh, do kterého se zapojili také žáci a děti z naší základní i mateřské školy. Starty jednotlivých tříd byly organizovány pak postupně, délka běžecké trasy se žákům prodlužovala  vzhledem k jejich věku. Sportovní dopoledne se vydařilo, všichni zúčastnění si užili radost z pohybu a obdrželi medaile i diplomy.
Sportem ku zdraví !


Zobrazit celé  Zvonek z Novohradských hor (19.2.2020)


19. 2. 2020 proběhlo v KD Malonty oblastní kolo recitační soutěže Zvonek z Novohradských hor, která má už desetiletou tradici a probíhá v rámci seskupení několika škol. V letošním roce k nám přijeli soutěžit žáci z Rapšachu, Nových Hradů, Horní Stropnice, Besednice, Českých Velenic a Svatého Jána nad Malší. Všichni zúčastnění prožili opravdu krásné dopoledne plné kulturních zážitků. Žáci, kteří reprezentovali naši školu, získali celkem sedm diplomů.


Nultou kategorii (žáci 1.tříd) vyhrála Vlasta Něničková a jako třetí se umístila Viktorka Krásová. V 1. kategorii (2. – 3.tř.) získala 1. místo Markéta Vrzalová a 3. místo Gábinka Vinklárková. Ve 2. kategorii (4.- 5.tř.) se umístil na 3.místě Martin Vrzal, mezi žáky 6.-7.tříd (3.kategorie) vybojovala 2. místo Kristýna Gažáková. Na stejném místě pak skončila i Kačka Cirhanová, ale tentokrát již v kategorii nejstarších žáků (8.-9.tř.). Soutěžící se navzájem podporovali a také nám pomohli s organizací soutěže. Poděkování patří nejen jim, ale i všem učitelům, kteří s dětmi texty nacvičili a také samozřejmě zřizovateli za materiální pomoc.


Mgr. Martina Bartošová a Mgr., Bc. Lucie Kostková


Zobrazit celé  Soutěž O nejdelší cop (18.12.2019)

Zveřejněno: 19.12.2019


Dne 18.12.2019 proběhla na naší škole soutěž O nejdelší cop. Kategorie byly dvě – cop vlastní a cop falešný. Zvlášť byli vyhodnoceni a oceněni soutěžící prvního a druhého stupně.
Nejdelší pravý cop měřil 55 cm a nejdelší falešný- zvaný „marfušovský “ – rovných 450 cm.


Zobrazit celé  

Partyzánský samopal - branný závod (15.10.2019)

Zveřejněno: 22.10.2019


15. 10. 2019 se v odpoledních hodinách konal na naší škole branný závod – Partyzánský samopal. Zúčastnili se ho žáci 5. – 9 ročníků. Děti byly rozděleny do tříčlenných smíšených skupin. V určitém časovém intervalu byly skupiny pouštěny na trať a plnily úkoly na stanovištích. Stanoviště byla rozmístěna v okolí školy a vedla členitým terénem. Žáci si procvičili své znalosti ze zeměpisu při zodpovídání otázek týkajících se Novohradska a jižních Čech,  práci s mapou, vyzkoušeli si hod granátem, zopakovali si základy zdravovědy, zastříleli si vzduchovkou na terč, z praktického života si pak osvěžili znalost dopravních značek a také vyzkoušeli svoji sílu při přeručkování lana.


Zobrazit celé