Prohlášení o přístupnostiZákladní škola a Mateřská škola Malonty se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky 
http://www.zsmalonty.cz/Stav souladu


Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkami uvedenými v odstavci níže.Informace prezentované v jiných formátech


Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Tyto formáty jsou také mnohdy vhodnější pro tisk. Některé internetové prohlížeče již v sobě mají zabudovanou funkci, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů (především PDF). K prohlížení těchto dokumentů je taktéž možné zdarma stáhnout např. programy Acrobat Reader (pro formát PDF) a Libre Office (pro formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX) či jiné alternativy


Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.3.2020.

Prohlášení bylo revidováno dne 22.3.2024.


Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek, viz. níže. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.Zpětná vazba a kontaktní údaje


Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty, stejně tak Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek. Děkujeme!


Kontakt na správce obsahu


Základní škola a Mateřská škola Malonty

Malonty 26

382 91 Malonty

tel. 380 325 164
email: reditelna@zsmalonty.cz


Kontakt na technického provozovatele
(webmaster)


Robert Sedlák

tel. 777 282 292

email: info@robertsedlak.cz

www.robertsedlak.czPostupy pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
IČO: 17651921
posta@dia.gov.cz