• Mimoškolní aktivity

  Škola je od podzimu 2016 zapojena do projektu „Mimoškolní aktivity“. Tento projekt je určen pro MŠ i ZŠ. V MŠ máme zaměstnanou chůvu, která pomáhá učitelkám v 1. třídě s dětmi, které ještě nedosáhly věku tří let. V ZŠ probíhá projekt formou doučování na 1. i 2. stupni.

  více…

  Virtuální naučná stezka

  Naše škola byla zapojena do projektu „Školní virtuální naučná stezka“ v rámci projektu Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska.

  více…

 • Ovoce a zelenina do škol

  Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

  více…

  Učíme se číst a jazyky

  Naše škola se zapojila v roce 2015 do projektu v rámci výzvy OPVK č. 56. Cílem tohoto projektu bylo uskutečnit čtenářské dílny ve čtyřech ročnících ZŠ jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

  více…

 • EU peníze školám

  Naše škola požádala o peníze z evropských fondů v rámci eurodotace „EU peníze základním školám“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Vytvářené digitální učební materiály budou využity díky nově pořízeným výukovým technologiím.

  více…

  Pracujeme rukama

  Další projekt, který jsme realizovali v roce 2015 v rámci výzvy OPVK č. 57, byl zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ.

  více…

 • Dotace pro MŠ Malonty - sub-projekt "ŠKOLKA NA HRANICI"

  ZŠ a MŠ Malonty získala prostředky z Finančních mechanismů EHP a Norska pro sub-projekt „Školka na hranici“ ve výši 1,52 milionu Kč. Z této částky činí podíl kraje 193809,- Kč, a podíl obce 228011,- Kč.

  více…

  Nenech to být

  Naše škola byla zaregistrována do systému Nenech to být (ten bojuje proti šikaně a vylučování dítěte z kolektivu). Zde mohou děti i rodiče anonymně sdělit, zda je nějakému dítěti ubližováno.

  více…

 • Naše třídy

  Naše základní škola má 9 tříd

  Naše základní škola má celkem devět tříd. Mateřská škola pak 3 třídy.

 • P1010051

  • škola existovala už v 16. století, v roce 1784 byla dvojtřídní, zajímal se o ni Ferdinand Kindermann
  • do roku 1945 škola německá
  • od roku 1945 škola česká
  • 1959 - přístavba školy (prostory dnešní ředitelny, kabinetu ZŘŠ a 9. třídy)
  • 1961 - nové křídlo školní budovy (dnešní 3. - 6. třída)
  • 1962/1963 - úplná devítiletá škola
  • od roku 2002 - právní subjektivita a sloučení s MŠ
  • od roku 2005 - nový název školy - Základní škola a Mateřská škola Malonty
  • 1. třída
   1. stupeň
  • 2. třída
   1. stupeň
  • 3. třída
   1. stupeň
  • 4. třída
   1. stupeň
  • 5. třída
   1. stupeň
  • 6. třída
   2. stupeň
  • 7. třída
   2. stupeň
  • 8. třída
   2. stupeň
  • 9. třída
   2. stupeň
 • Školní jídelna základní a mateřské školy

  • Školní jídelna

   Jídelna zabezpečuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ, důchodce a cizí strávníky.

  • Jídelníček

   Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše, sledovaných potravin.

  • Označování alergenů

   Dbáme na správné označování alergenů, které bylo stanoveno v souladu s potravinovým právem.

Chcete mít aktuální informace ohledně dění v ZŠ a MŠ Malonty přímo na facebooku? Dejte „To se mi líbí“ a budete hned v obraze :)