Úřední deska

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Zveřejněno: 24.10.2022


MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME


je dotační program vyhlášený Jihočeským krajem pro nízkopříjmové skupiny, v rámci nějž mohou zákonní zástupci žádat podporu na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže.


Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.


Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže. Vyplněné žádosti se všemi přílohami odevzdávejte nejpozději do 15. 11. 2022 v ředitelně základní školy.


Podrobné informace k programu ke stažení: ZDE


Žádost ke stažení: ZDE