Informace k návštěvě budovy ZŠ


Vstup do školní budovy mají dovolen výhradně zaměstnanci a žáci školy.

Pro ostatní (rodiče a jiné osoby) je vstup do školy omezen a upraven tímto nařízením:


V ranních hodinách bude školní budova otevřena od 7:30 do 7:45 hodin. Poté bude vchod uzavřen. Žákům, kteří navštěvují školní družinu, bude vstup do budovy umožněn v době od 6:05 hodin.


V době polední přestávky je vchod uzamčen, na odpolední vyučování je budova otevřena v době od 13:05 hodin.


V době otevření budovy a pohybu žáků je zde vykonáván dohled zaměstnanců školy.


Rodiče, zákonní zástupci a ostatní osoby se musí hlásit v kanceláři ŘŠ nebo ZŘŠ, kde sdělí důvod návštěvy školy. K tomuto využijí boční vchod k ředitelně  (pravá strana budovy).


Vstup cizích osob (včetně rodičů) společně s žáky nebo jejich vpouštění do budovy bez ohlášení se zakazuje.


Pro návštěvníky školy je níže uveden telefonický kontakt, boční vchod do budovy je opatřen zvonkem.


VÝJIMKU Z NAŘÍZENÍ MAJÍ RODIČE A DOPROVOD ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU. TATO VÝJIMKA PLATÍ POUZE PRVNÍ TÝDEN ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU.


Telefonní čísla:

605 417 229

607 444 560

720 519 280