Učíme se číst a jazykyUčíme se číst a jazyky


Naše škola se zapojila v roce 2015 do projektu v rámci výzvy OPVK č. 56. Cílem totoho projektu bylo uskutečnit čtenářské dílny ve čtyřech ročnících ZŠ jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a řtenářské gramotnosti. Zakoupili jsme více než 400 nových titulů do školní knihovny. Součástí tohoto grantu byl i zahraniční jazykový kurz dvou učitelek anglického jazyka. Paní učitelky 10 pracovních dní navštěvovaly intenzivní kurz výuky AJ na Maltě.fotka
fotka
fotka
fotka
fotka