Ovoce a zelenina do školOvoce a zelenina do škol


Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s finanční podporou EU.


Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvášení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.


Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.


Více informací o projektu naleznete zde.


Ve dnech 4. a 5.5.2017 probíhal na naší škole doprovodný program k projektu Ovoce a zelenina do škol.

V měsíci dubnu proběhl v rámci doprovodných opatření školní projekt pro 1. – 5. třídu – „Jíme zdravě“.