Školní virtuální naučná stezkaŠkolní virtuální naučná stezka


Naše škola byla zapojena do projektu „Školní virtuální naučná stezka“ v rámci projektu Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska. Projekt probíhal od září 2010 a skončil v červnu 2012 slavnostní Závěrečnou konferencí 27.6. v Nových Hradech. Kromě nás byly zapojeny do projektu i další školy (ZŠ a MŠ České Velenice, ZŠ Benešov nad Černou, ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady).


Jednalo se o vytvoření virtuální naučné stezky žáky pod vedením učitelů (Mgr. Staré, Bartošové, Mgr. Vondráškové, Mgr. Majera, Ing. Návorkové). Virtuálnost ŠNS spočívá v tom, že trasy a zastavení nejsou osazeny panely, ale trasu, GPS souřadnice a informace ke každé zastávce obsahuje publikace Průvodce Školní virtuální naučnou stezkou. Naučná stezka má délku asi 5 km. První zastávkou je budova základní školy, následuje kostel sv. Bartoloměje a výhled za ním, Farský rybník, Boží muka, Husův vrch, Žižkův vrch a obelisk na návsi. V roce 2011 se stezka rozšířila o zemědělskou firmu Bemagro a.s. v Meziříčí.


Žáci zjišťovali co nejvíce informací o jednotlivých zastaveních z internetu, encyklopedií, odborné literatury, besed a terénním pozorováním. Výsledkem činnosti žáků pak byly 2 časopisy a Průvodce s pracovními listy, který je součástí Regionální učebnice. Dále pak vzniklo fotoalbum projektových aktivit a postery zajímavostí v obci. Jednotlivé materiály jsou k nahlédnutí či odebrání ve škole nebo na OÚ Malonty.