Pracujeme rukamaPracujeme rukama


Další projekt, který jsme realizovali v roce 2015 v rámci výzvy OPVK č. 57, byl zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ. Cílem bylo zapojit minimálně 15 žáků, kteří v rámci výuky pracovních činností pod dohledem kvalifikovaného učitele vytvářeli výrobky – konkrétně krabičky – organizéry. K této výuce jsme zakoupili velké množství ručního nářadí, ale i strojů a nástrojů do školní dílny. Součástí projektu byl i rozvoj dovedností a zkušeností učitele ZŠ zaměřený na zlepšování technických dovedností žáků. Pan učitel se zúčastnil celodenního školení.