Způsob úhrady a cena stravného


Způsob úhrady stravného


Inkasem z běžného účtu. Inkasní převod se provádí vždy do 20-tého dne v měsíci. Pokud nebudou inkasní platby připsány na účet školy v daném termínu, bude tato skutečnost oznámena zákonným zástupcům. Strávník nebo zákonný zástupce je povinen stravné uhradit hotově v kanceláři školní jídelny.

Hotově v kanceláři školní jídelnyCena stravného


  • MŠ kategorie   3 – 6 let         – 40,- Kč (přesnídávka 11,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 9,- Kč)
  • MŠ kategorie   7 let               – 42,- Kč (přesnídávka 11,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 9,- Kč)
  • ZŠ kategorie    7 – 10 let        28,- Kč
  • ZŠ kategorie   11 – 14 let      – 30,- Kč
  • ZŠ kategorie   15 – 18 let      – 32,- Kč
  • Zaměstnanci                          – 25,- Kč
  • Školní důchodci                     – 46,- Kč  (oběd 25,- Kč, režijní nákl. – 21,- Kč)
  • Cizí strávníci                           - 115,- Kč  (oběd 40,- Kč, režijní nákl. 21,- Kč, mzdové nákl. – 54,- Kč)

Zařazování strávníků do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku § 24 školského zákona č.561/2004 Sb.