Výdej stravy


Výdej do jídlonosičů pro důchodce, cizí a nemocné strávníky, ve výdejně k tomu určené 10:45 – 11:15 / výdej do jídlonosičů


MŠ 11:15 – 12:15 – jídelna MŠ


ZŠ 11:30 – 13:00 – jídelna ZŠ


V jídelně MŠ a ZŠ je součástí každé stravy nápoj. Velikost porce je zohledněná věkem dítěte. V MŠ je během celého dne dodržován pitný režim. Možnost přídavku jídla při výdeji stravy, pokud strávník požádá.