Příloha školního řádu školní jídelny


1.  Každý strávník musí být ke stravování přihlášen. Přihlášku, kterou obdrží u vedoucí školní jídelny, odevzdá vyplněnou a podepsanou.


2.  Obědy se odhlašují den předem do 13:00 hodin.

     

 

3.  Ze školní jídelny si v době nemoci dítěte může oběd odnést zákonný zástupce jen první den nemoci - výdej stravy 10:30 - 11:00 hodin.


4.  Stravné je možno platit v hotovosti do 20-tého dne v měsíci nebo inkasem z běžného účtu - nutno doložit potvrzení o  zřízení inkasa
     na účet číslo: 05 80 35 73 39/0800

     V případě, že k tomuto datu nebude stravné uhrazeno, bude strávník ze stravování vyloučen do doby, než dlužnou částku uhradí.

                                                                                  .

5.  Jídelníček je vyvěšen na https://www.zsmalonty.cz/skolni-jidelna/rubrika-500, ve školní jídeně a na nástěnkách ve škole a školce.

     V jídelníčku mohou nastat změny (například z provozních důvodů).

     V jídelníčku je dodržován koeficient pestrosti starvy.


6.  Připomínky k provozu jídelny směřujte vedoucí ŠJ nebo ředitelce školy.

 

     Pracovní doba vedoucí školní jídelny:  

                                    pondělí - čtvrtek          6:45  -  13:15  hodin