Obecné informace


Jídelna zabezpečuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ, důchodce a cizí strávníky.


Školní stravování se řídí školským zákonem č.561/2004, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování, výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovených v příloze této vyhlášky. Dále nařízením EU č. 852/2004 z 29.4.2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 137/2004 sb. a 602/2006 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.


Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše, sledovaných potravin.


Vedoucí školní jídelny
Monika Benešová


Pracovní doba
pondělí – čtvrtek 6:30 – 13:00