AKTUÁLNÍ INFORMACE


Sdělení – nabídka k domácí výuce

Zveřejněno: 12.3.2020

rubrika: Úřední deska

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk...


Zobrazit celé