Jídelna

 • Školní jídelna základní a mateřské školy

  • Školní jídelna

   Jídelna zabezpečuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ, důchodce a cizí strávníky.

  • Jídelníček

   Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše, sledovaných potravin.

  • Označování alergenů

   Dbáme na správné označování alergenů, které bylo stanoveno v souladu s potravinovým právem.

 • Aktuální jídelníček na týden od 8.7. do 12.7.2019

  Aktuální jídelníček na týden od 12.8. 2019 do 16.8. 2019

 • Informace pro strávníky

 • Obecné informace

  Označování alergenů je oficiálně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem. Více informací naleznete zde. Seznam alergenů si můžete prohlédnout zde.

  Jídelna zabezpečuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ, důchodce a cizí strávníky.

  Školní stravování se řídí školským zákonem č.561/2004, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování, výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovených v příloze této vyhlášky. Dále nařízením EU č. 852/2004 z 29.4.2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 137/2004 sb. a 602/2006 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.

  Způsob úhrady stravného

  1. Inkasem z běžného účtu zálohově na další měsíc. Inkasní převod se provádí vždy kolem 20-tého dne v měsíci, pokud nebudou inkasní platby připsány na účet školy v daném termínu, bude tato skutečnost oznámena zákonným zástupcům. Strávník nebo zákonný zástupce je povinen stravné uhradit hotově v kanceláři školní jídelny.
  2. Hotově v kanceláři školní jídelny. Úhrada stravného v hotovosti vždy poslední týden stávajícího měsíce, nejpozději do 10-tého dne následujícího měsíce.

  Přihlašování a odhlašování obědů

  Přihlášky a odhlášky obědů je možné provádět:

  vždy den předem do 13-ti hod., nebo ještě týž den ráno do 8 hodin. Je-li strávník nemocen, lze pro něho první den nemoci stravu odebrat.

 • Cena stravného

  MŠ kategorie 3 – 6let 31,- Kč (přesnídávka 7,-Kč, oběd 16,- Kč, svačina 6,- Kč, pitný režim 2,- Kč)

  MŠ kategorie 7 let 33,- Kč (přesnídávka 7,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 6,- Kč, pitný režim 2,- Kč)

  ZŠ kategorie 7 – 10 let 20,- Kč

  ZŠ kategorie 10 – 14 let 22,- Kč

  ZŠ kategorie 15 let 24,- Kč

  Zaměstnanci 29,- Kč

  Školní důchodci 37,- Kč

  Cizí strávníci 59,- Kč

  Zařazování strávníků do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku §24 školského zákona č.561/2004 sb.

  Jídelníček

  Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše, sledovaných potravin.

  Výdej stravy

  Výdej do jídlonosičů pro důchodce, cizí a nemocné strávníky, ve výdejně k tomu určené 10:45 – 11:15 / výdej do jídlonosičů

  MŠ 11:15 – 12:15 – jídelna MŠ

  ZŠ 11:30 – 13:00 – jídelna ZŠ

  V jídelně MŠ a ZŠ je součástí každé stravy nápoj. Velikost porce je zohledněná věkem dítěte. V MŠ je během celého dne dodržován pitný režim. Možnost přídavku jídla při výdeji stravy, pokud strávník požádá.

  Vedoucí školní jídelny

  Monika Benešová

  Pracovní doba

  pondělí – čtvrtek 6:30 – 13:00

Chcete mít aktuální informace ohledně dění v ZŠ a MŠ Malonty přímo na facebooku? Dejte „To se mi líbí“ a budete hned v obraze :)